Om larmet går

 

Gardio bygger på kamerabevakning som skickar bilder till dig när något händer, t.ex. inbrottslarm eller brandlarm. Tack vare högupplösta kameror ser du exakt vad som pågår och kan begära rätt hjälp eller bara larma av. Du avgör enkelt åtgärd med ett knapptryck i mobilen. Eftersom du vet bäst vem som skall vara i lokalen så är det du som är bäst på att avgöra om det är fara å färde eller falskt alarm. På det sättet undviker vi kostsamma åtgärder när de inte behövs och kan därmed hålla en mycket lägre kostnad för dig än andra larm.

Detektering

När du larmat på så bevakar kamerorna med hjälp av rörelsedetektering baserad på intelligent videoanalys, IR-detektorer och avancerad ljudanalys. Vid rörelse triggar kamerorna inbrottslarm och tar bilder så länge rörelsen pågår. Eftersom larm triggas både med IR-detektor och på rörelsen i bilden så vet du alltid exakt vad som utlöst larmet. Även vid brandlarm så kan du se vad som pågår från mobilen.

Notifiering vid larm

Bilder från inbrottslarm och brandlarm publiceras omedelbart på Mina Sidor, och notifieringar skickas till användarna via mobilapp, SMS och epost. Öppna notifieringen för att se bilderna från det pågående larmet, och tre knappar att trycka på:

  • FALSKLARM för att återställa larmet till pålarmat läge igen om det utlösts felaktigt.
  • LARMA AV om du kan se att det är en person du känner igen som råkat utlösa larmet av misstag.
  • LARMCENTRAL om du är osäker eller kan se okända personer som inte skall vara i lokalen. Är du säker på att det är inbrott eller brand så kan du såklart även ringa polis eller brandkår.
Har du tjänsten Gardio Trygg så krävs det att någon användare trycker på LARMCENTRAL för att skalera larmet till larmcentralen. Med tilläggstjänster Gardio TryggPlus så går larmet vidare automatiskt till larmcentralen efter 5 minuter mo ingen användare tryckt innan dess.

Larmcentral

Avarn larmcentral finns i tjänst och tar emot larm alla dagar dygnet runt. Där tar erfarna larmoperatörer hand om larmet och gör följande åtgärder:

  1. Tittar på dina larmbilder på stor skärmar för att se vad som pågår. De ser bilder från hela händelsen dvs från första larmögonblicket och fram till vad som händer just nu i realtid. Om mänsklig rörelse inte kan konstateras så återställer operatören larmet och skriver en rapport till dig. Rapporten kan du sedan omedelbart läsa på Mina Sidor om du klickar på det aktuella larmet i Loggboken.
  2. Om uppenbart inbrott eller brand kan konstateras så kontaktar operatören polis eller brandkår. 
  3. Ofta är det dock inte möjligt för operatören att avgöra om människor på bilderna är inbrottstjuvar och då rings kontaktpersonerna som du lagt till på Mina Sidor. Får operatören tag på kontaktperson så verifieras identiteten genom att fråga efter personens PIN-kod till larmet, och om den inte skulle fungera av någon anledning så kan du även uppge den hemliga återställningskoden som du angett under inställningarna på Mina Sidor.
  4. I samråd med dig så bestäms om väktare behöver skickas.
  5. Kan inbrottslarm eller brandlarm inte avskrivas med hjälp av kontaktperson så skickas väktare till larmadressen.

Väktarutryckning

Väktare rycker ur och utför yttre inspektion av fastigheten, och tillkallar vid behov polis eller brandkår. Vid behov så täcker väktaren för trasig ruta eller uppbruten dörr för att förhindra ytterligare skador. Väktaren utför upp till en halvtimmes arbete på platsen för att säkra lokalen.

Väktarutryckning ingår i priset för abonnemanget och kostar inget extra, såvida det inte missbrukas eller om du begär att väktaren skall göra ytterligare åtgärder på platsen. Väktaren kan återkallas ända fram tills dess denne anlänt till larmadressen. Återkallning sker genom att larma av via larmpanelen, Mina Sidor eller mobilen, eller genom att ringa Gardio på telefon 0755-333 005 (numret som står på dina larmdekaler) och trycka ’3’ för larmcentral.

Efter utförd åtgärd skriver larmoperatören en rapport, och larmärendet avslutas. Rapporten kan du läsa på Mina Sidor genom att klicka på larmärendet i loggboken.

Hur snabbt är väktaren på plats?

Länsstyrelsens krav på larmutryckningar vid inbrottslarm är att vara på plats inom 30 minuter, och normalt är Avarns väktare är på plats snabbare än så. Inga larmbolag ger dock garantier på inställelsetid, eftersom väktare inte har blåljus och inte får köra i buss/ taxifil och därför kan fasta i köer etc.

Observera att väktare normalt inte stoppar inbrott eller fångar tjuvar. Väktarens uppgift är att kontrollera vad som hänt, säkra att inte finns kvarstående risk, samt att säkra egendomen mot följdskador.

Rulla till toppen