Om larmet går

Gardio bygger på kamerabevakning som skickar bilder till dig när något händer, t.ex. inbrottslarm eller brandlarm. Tack vare högupplösta kameror ser du exakt vad som pågår och kan begära rätt hjälp eller bara larma av. Du avgör enkelt åtgärd med ett knapptryck i mobilen. Eftersom du vet bäst vem som skall vara i lokalen så är det du som är bäst på att avgöra om det är fara å färde eller falskt alarm. På det sättet undviker vi kostsamma åtgärder när de inte behövs och kan därmed hålla en mycket lägre kostnad för dig än andra larm.

Händelseförlopp inbrottslarm

Detektering

När du larmat på så bevakar kamerorna med hjälp av rörelsedetektering baserad på intelligent videoanalys, IR-detektorer och avancerad ljudanalys. Vid rörelse triggar kamerorna inbrottslarm och tar bilder så länge rörelsen pågår. Eftersom larm triggas både med IR-detektor och på rörelsen i bilden så vet du alltid exakt vad som utlöst larmet. Även vid brandlarm så kan du se vad som pågår från mobilen.

Notifiering vid inbrottslarm och brandlarm

Bilder från inbrottslarm och brandlarm publiceras omedelbart på Mina Sidor, och notifieringar skickas till användarna via mobilapp, SMS och epost. Öppna notifieringen för att se bilderna från det pågående larmet, och tre knappar att trycka på:

  • FALSKLARM för att återställa larmet till pålarmat läge igen om det utlösts felaktigt.
  • LARMA AV om du kan se att det är en person du känner igen som råkat utlösa larmet av misstag.
  • LARMCENTRAL om du är osäker eller kan se okända personer som inte skall vara i lokalen. Är du säker på att det är inbrott eller brand så kan du såklart även ringa polis eller brandkår.

Larmcentral och väktare

Trycker någon användare på knappen LARMCENTRAL så skickas inbrottslarm och brandlarm direkt vidare till Nokas larmcentral som finns i tjänst alla dagar dygnet runt. Där tar erfarna larmoperatörer hand om larmet och gör följande åtgärder:

1. Tittar på bilderna, och om mänsklig rörelse inte kan konstateras så återställer operatören larmet och en rapport skrivs. Rapporten kan du sedan omedelbart läsa på Mina Sidor om du klickar på det aktuella larmet i Loggboken.

2. Om mänsklig rörelse kan konstateras så ringer operatören de kontaktpersoner som du lagt in på Mina Sidor. Får operatören tag på kontaktperson så verifieras identiteten genom att fråga efter personens PIN-kod till larmet, och om den inte skulle fungera av någon anledning så kan du även uppge den hemliga återställningskoden som du angett under inställningarna på Mina Sidor.

3. Kan inbrottslarm eller brandlarm inte avskrivas med hjälp av kontaktperson så åker väktare till larmadressen och utför yttre inspektion av fastigheten, och tillkallar vid behov polis eller brandkår. Vid behov så täcker väktaren för trasig ruta eller uppbruten dörr för att förhindra ytterligare skador. Väktarutryckning är kostnadsfri om det är konstaterat inbrott (Gardio vill ha kopia på polisrapporten), annars debiteras du 990 kr. Väktaren kan återkallas utan kostnad ända fram tills dess denne anlänt till larmadressen. Återkallning sker genom att larma av via larmpanelen, Mina Sidor eller mobilen, eller genom att ringa Gardio på telefon 0755-333 005 (numret som står på dina larmdekaler) och trycka ’3’.

4. Efter utförd åtgärd skriver larmoperatören en rapport, och larmärendet avslutas. Rapporten kan du läsa på Mina Sidor genom att klicka på det larmärendet i loggboken.

Hur snabbt är väktaren på plats?

Länsstyrelsens krav på larmutryckningar vid inbrottslarm är att vara på plats inom 30 minuter, och normalt är Nokas väktare är på plats snabbare än så. Inga larmbolag ger dock garantier på inställelsetid, eftersom väktare inte har blåljus och inte får köra i buss/ taxifil och därför kan fasta i köer etc.

Scroll to Top